Pisma do Banku Światowego

Pragniemy uzyskać pisemne potwierdzenie negatywnego stanowiska Banku Światowego wobec nowych zbiorników rozważanych przez PGW Wody Polskie, Sweco Consulting i Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły inwestycji hydrotechnicznych o roboczej nazwie „suche zbiorniki na Ziemi Kłodzkiej” .

Dlatego wysłaliśmy pisma do kluczowych osób w Banku Światowym z prośbą o potwierdzenie słów Pani Beriny Uwimbabazi, która 17 maja 2019 r. podczas spotkania w Międzylesiu na pytanie Forum Ziemi Kłodzkiej stwierdziła, że Bank nie będzie finansował inwestycji w formie przedstawionej w koncepcji Sweco.

Pod linkami skany pism do pobrania.