Memoriał – uwagi do koncepcji Wód Polskich

Stary Gierałtów i Goszów – widok od strony północno-wschodniej na „bramę” Doliny Górnej Białej Lądeckiej oraz krajobraz osadniczy na fotografii datowanej na lata „1930-1940”. U góry stan historyczny, u dołu wizualizacja „wyrwy” w krajobrazie kulturowymi, którą spowodowałaby budowa zbiornika przeciwpowodziowego