Wypełnij ankietę krajobrazową

W 2019 roku ochroniliśmy Ziemię Kłodzką przed szykowanymi przez „Wody Polskie” planami budowy wielkich zbiorników przeciwpowodziowych – ich realizacja skutkowałaby wysiedleniem prawie 1200 mieszkańców, zniszczeniem częściowym lub całkowitym kilkunastu wsi, nieodwracalnymi zmianami krajobrazu kulturowego. Dzięki naszym protestom obecnie obowiązujący Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na lata 2022-2028 nie przewiduje tworzenia żadnych nowych zbiorników. Ale w tym czasie eksperci wynajęci przez „Wody Polskie” będą planować sposoby zwiększania retencji wodnej, a więc również – wskażą lokalizację kolejnych wielkich zbiorników wracając do wcześniejszych zamierzeń.

Okolicznością, która ograniczy „Wodom Polskim” możliwość planowania inwestycji niszczących krajobraz może się stać uznanie fragmentów Ziemi Kłodzkiej (lub całej krainy) za „krajobraz priorytetowy” czyli obszar wymagający chronienia z uwagi na walory widokowe, kulturowe i przyrodnicze. Takie tereny będą już wkrótce wyznaczane w trakcie aktualnie prowadzonych prac nad tzw. audytem krajobrazowym (na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.2021.0.741). Zdecydują o tym eksperci, ale jednym z kryteriów, który pozwoli uznać krajobraz za priorytetowy będzie stosunek mieszkańców do ich krajobrazowego otoczenia.

Aktualnie pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, którzy sporządzają audyt dla województwa dolnośląskiego, przeprowadzają ankietę pod hasłem:

Czy czujesz się związany z miejscem, z którego pochodzisz? Czy podoba Ci się otoczenie, w którym mieszkasz?

Twórcy ankiety piszą: Biorąc udział w ankiecie możecie Państwo wpłynąć na wyniki audytu i przyczynić się do ochrony najcenniejszych krajobrazów w swoim otoczeniu. Zachęcamy do współdziałania przy wyłanianiu najbardziej cennych pod względem swojskości i tożsamości krajobrazów w województwie dolnośląskim! W celu wypełnienia ankiety należy kliknąć w poniższy link:

Link do ankiety

Wypełnienie kwestionariusza zajmie Państwu około 10 min. Dziękujemy za poświęcony czas!

Wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.irt.wroc.pl.

Gorąco zachęcamy i prosimy o wzięcie udziału w ankiecie – wypełnienie jej w komputerze albo smartfonie. Być może wyniki ankiety pomogą nam powstrzymać „Wody Polskie” przed planowaniem (i budowaniem) zbiorników „Goszów”, „Bolesławów”, „Nagodzice”, „Sarny”, „Tłumaczów” i innych destrukcyjnych dla ludzi i środowiska. Następna możliwość wpłynięcia na audyt krajobrazowy, aby chronić krajobraz Ziemi Kłodzkiej, pojawi się być może dopiero za 20 lat.

Ankietowanie będzie trwać tylko do końca lipca 2021 r.

Forum Ziemi Kłodzkiej

forumziemiklodzkiej.org

Forum Ziemi Kłodzkiej – mieszkańcy, organizacje pozarządowe, naukowcy (forumziemiklodzkiej.org)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *