Ziemia kłodzka bez nowych zbiorników!

Rząd ostatecznie porzucił kontrowersyjne plany budowy nowych zbiorników przeciwpowodziowych na ziemi kłodzkiej, po trwających od początku 2019 r. protestach i krytyce pierwotnej koncepcji.

Tak wynika z opublikowanego 23 grudnia 2020 r. projektu aktualizacji planów przeciwpowodziowych dla całego kraju. Uwzględniono w nim ponad 1.100 planowanych i trwających działań podejmowanych przez Wody Polskie w ramach programu Stop Powodzi.

Nie ma wśród nich żadnego z suchych zbiorników retencyjnych, jakie na początku 2019 r. rekomendowano do realizacji.

Powstrzymanie tych szalonych planów to sukces wszystkich zaangażowanych w krytykę koncepcji firmy Sweco na zlecenie Wód Polskich. Jeszcze w czerwcu br. konsultanci firmy Sweco dopuszczali możliwość budowy takich zbiorników w nowych lokalizacjach. Realizacja proponowanych dziewięciu nowych polderów zalewowych oznaczałaby likwidację wielu wsi i bezpowrotne zniszczenie krajobrazu kulturowego i przyrody ziemi kłodzkiej.

W projekcie aktualizacji planów przeciwpowodziowych uwzględniono cztery takie zbiorniki, których realizacja na ziemi kłodzkiej trwa od kilku lat. W planie są też działania remontowe istniejącej infrastruktury mającej zmniejszyć ryzyko powodzi w dolinie rzek Białej Lądeckiej, Morawki, Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku.

Ministerstwo Infrastruktury zaplanowało konsultacje społeczne zaktualizowanych planów. Forum Ziemi Kłodzkiej wystąpi do Wód Polskich z pytaniami o szczegóły inwestycji.